ДОБРАТА ВЕСТ

НА ИСУС ХРИСТОС

В 5 ПРОСТИЧКИ СТЪПКИ

1

НЕБЕТО Е БЕЗПЛАТЕН ДАР.
ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПЕЧЕЛЕНО ИЛИ ЗАСЛУЖЕНО.

*

Представете си, че е утрото на вашия рожден ден. Вашата майка ви изненадва със скъп подарък – последния модел Айфон. „Еха! Благодаря ти, мамо!“ – казвате вие. След това бъркате в джоба си, за да платите на майка си с монетите, които откривате там. Ако си платите за нещо, то подарък ли е вече? Не, разбира се. Също така, би било обида за майка ви, ако се опитате да платите подаръка й за вас.

Или нека да си представим, че един баща иска да насърчи своята дъщеря тийнейджър да полага повече усилия в училище, затова й казва: „Ако получиш само шестици тази година, ще ти купя кола за Коледа“.

В края на годината, тя получава само шестици, и верен на обещанието си, той й купува кола. Това подарък ли е? Не. Всъщност е награда за добро поведение.

Един подарък трябва да бъде даром даден и даром приет. Ако трябва да плащаш или да даваш нещо в замяна – това вече не е подарък.

Библията ни казва, че Небето (вечния живот) е безплатен дар:

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.“

Ефесяни 2:8,9

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“

Римляни 6:23

Никой не заслужава място в небето. И никой не може да си спечели място там.

Това е така, защото…

2

ЧОВЕКЪТ Е ГРЕШНИК.
ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА СПАСИ САМ СЕБЕ СИ.

*

Представете си, че правите омлет, за който са ви нужни шест яйца. Едно по едно ги счупвате в купа. Стигате до последното, счупвате и него и го изсипвате в купата. Изведнъж отвръщате глава и стискате носа си. Последното яйце е развалено.

Нямате никакъв друг избор, освен да изхвърлите всичко. Макар, че имате пет добри яйца в тази купа, едно лошо яйце разваля цялата смес.

Така както няма да сервирате на семейството си омлет, развален от едно лошо яйце, така и ние не можем да занесем пред един свят Бог живот, омърсен от дори един грях, и да очакваме Той да го приеме.

Божият стандарт е изключително висок. За Него, гневът е равносилен на убийство; похотливата мисъл е равносилна на прелюбодейство. Грехът не е само това, което вършим – но всичко, което си мислим, казваме, правим или дори не правим, което не успява да отговори на Божия съвършен стандарт.

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.“

Римляни 3:23

„Но аз съм добър човек“ – може би си мислите вие. „Грижа се за семейството си. Служа като доброволец в моята общност. Не крада от никого, нито наранявам другите. Би трябвало да бъда допуснат до небето.“

Ако се опитвате да стигнете до небето, като живеете един добър живот, ето колко добър трябва да бъдете, според Исус:

„И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.“

Матей 5:48

Стандартът за влизане в небето е пълно съвършенство в мисли и дела. Накратко, трябва да сте добри, колкото Бог е. Не е възможно човешко същество да достигне този стандарт.

Също така, добрите дела не могат да ни спасят, защото…

3

БОГ Е ЕДНОВРЕМЕННО ЛЮБЯЩ И СПРАВЕДЛИВ.

*

Представете си как един отчаян човек решава да обере банка. Той се приближава до служителката, насочва пистолет към нея и грубо й заповядва да даде парите.

Изплашената касиерка му ги подава.

Той натъпква банкнотите в дрипава чанта и бързо побягва към изхода. Но пътя се спъва в килимчето на пода и пада, изпускайки пистолета. Охранителите на банката скачат върху него в този момент и го обезоръжават.

В съда съдията пита крадеца: „Какво пледирате?“

„Виновен“ – отговаря той тихо. Няма друг избор за него. Доказателствата против него са твърде много.

„Г-н Съдия“, продължава крадецът, „това ми е първото нарушение. Никого не съм наранил. Парите бяха върнати на банката. Може ли, моля, да забравим какво сторих и да ме пуснете?“

Ще бъде ли справедлив съдията, ако пусне крадеца да си тръгне? Не, разбира се. Той трябва да спазва закона, а законът изисква провинилите се в обир да бъдат наказани.

Бог е далеч по-справедлив от който и да е земен съдия. Той не може и няма да извини нашия грях.

„…Бог е любов.“

1 Послание към Йоан 4:8

„ (Бог) не оневинява виновния…“

Изход 34:7

Това е дилемата: Бог е любов и не иска да ни наказва. Но Той е също и справедлив и трябва да накаже греха ни.

Бог разрешава тази дилема като изпраща Исус…

4

ИСУС Е ЕДНОВРЕМЕННО БОГ И ЧОВЕК.
ТОЙ БЕШЕ НАКАЗАН, ЗАРАДИ НАШИТЕ ГРЕХОВЕ.

*

Исус е Бог в човешко тяло. Той не е просто един добър човек, пророк или учител.

„В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог… И Словото стана плът и живя[a] между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“

Йоан 1:1, 14

Бог ни обича, но мрази нашия грях. Той копнее да се радва на една дълбока връзка с нас. Но нашите грехове са стената, която ни отделя от Него.

За да разреши този проблем, Бог взема всички наши грехове – в миналото, в настоящето и дори в бъдещето – и ги поставя върху Исус. И тогава, наказва Него за нашите прегрешения.

„Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“

Исая 53:6

Исус бе предаден на варвари, които Го биха и унижаваха. Той беше удрян с шамари и заплюван. Плътта Му беше раздрана при бичуването – камшикът имаше в края си метални шипове.

Докато хората му се присмиваха, корона от тръни бе насила поставена върху главата Му. Железни гвоздеи бяха забити в дланите и нозете Му, и така Той беше прикован на кръст.

Най-накрая, след като беше заплатил и за последния грях, Исус каза: „Тетелестаи“. Древни думи, които означават: „Цената е платена“.

Исус умря. Но след три дена Бог Го възкреси от мъртвите.

Това означава, че твоите грехове вече са наказани. Просто не са наказани лично в твоето тяло.

Исус умря на кръста и възкръсна от мъртвите, за да плати наказанието за нашите грехове и да закупи място за нас в небето. Място, което Той сега ни предлага като безплатен подарък.

Така както сапунът съществува, но може да измие тялото ни, само ако го използваме – така и подаръкът съществува, но можем да се възползваме от него, само ако го приемем.

Този подарък се приема чрез Вяра…

5

ВЯРАТА Е КЛЮЧЪТ,
КОЙТО ОТКЛЮЧВА НЕБЕСНАТА ВРАТА.

*

Кръгъл спасителен пояс, висящ на стена.

За да вляза в онлайн банковата си сметка, ми трябва парола. Мога да изпробвам много пароли. Но само правилната ще действа. Спасителната вяра е единствената парола, която дава достъп до небето.

Какво е спасителна вяра?

Един учен може да знае много факти за водата, но ако пълзи през пустинята, умиращ от жажда, знанията в главата му няма да го спасят. Той се нуждае от вода за пиене. Теоретичното познание, че Бог съществува, не е спасителна вяра.

Преди да тръгнем на пътуване, може да се молим Бог да ни закриля; или да Го молим за помощ преди изпит. Да се обръщаме с молитви към Бога, само когато сме в нужда или в някаква криза, е моментна вяра.

Спасителната вяра не е знание на теория, че Бог съществува, нито е моментна вяра. Истинската спасителна вяра е доверие единствено в Исус Христос за вечния живот.

„…и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася?
А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти и домът ти“.

Деяния на апостолите 16:30,31

Представете си, че сте в морето и плавате с лодка. Връхлита ви силна буря. Огромни вълни се разбиват в малката лодка. Една от тях потапя лодката и вие се оказвате в ледените води, прегърнали отчаяно парче дърво.

Един кораб ви забелязва и бързо идва към вас. Капитанът вика силно, застанал на перилото. „Хей, хвърлям ти спасителен пояс. Хвани го! Ще те издърпаме в безопасност“.

По същия начин Бог ни вижда давещи се в греховете ни. Безпомощни сме да спасим себе си. Затова Той вика към нас: „Вече съм ти хвърлил спасителен пояс. Името Му е Исус. Пусни това парче дърво. Хвани се за Христос и ще те издърпам в безопасност“.

Ние трябва да изберем – или ще се държим за дървената летва (опитвайки се сами да се спасим), или ще я пуснем и ще се доверим на Исус да ни спаси.

Исус е единственият път към вечния живот. Той е единствения спасителен пояс, осигурен от Бога. За да получим дара на вечния живот, ние трябва да положим вярата си единствено в Исус Христос.

ИМА ЛИ СМИСЪЛ ВСИЧКО ТОВА ЗА ТЕБ?

*

Не четеш това случайно. Бог те обича. И иска да ти предложи прошка за греховете ти и място в Неговото семейство.

Искаш ли да получиш дара на вечния живот?

Няма никакъв сложен ритуал за следване. Подаръкът се получава просто като го поискаш.

Ако отговорът ти е ДА, моля, кажи следната молитва:

Скъпи Исусе, аз съм грешник. Искам да получа твоя безплатен дар на вечния живот. Вярвам, че Ти Си възкръснал от мъртвите. Избирам да положа моята вяра единствено в Теб. Благодаря Ти, Исусе, за безплатния дар на вечния живот. Амин.

Ето какво казва Исус за това, което направи току-що:

„Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мен, има вечен живот.“

Йоан 6:47

Това означава, че получаваме вечния живот в мига, в който повярваме. Тъй като ти повярва, ти получи този дар.

„А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, … но от Бога.“

Йоан 1:12,13

Сега ти си част от Божието семейство. Нищо, сторено от теб, не може да промени това – веднъж като се роди бебе, то не може да се върне обратно в утробата.

Твоите минали, настоящи и бъдещи грехове са простени. В Божиите очи, ти си, и винаги ще бъдеш съвършено чист. Точно като Исус.

ВЕЧЕ НЕ СИ РОБ НА СТРАХА…

Дете в обятията на баща си.

ТИ СИ

ДЕТЕ НА БОГА